Suszarnia do drewna – największy projekt.

Komora suszarnicza do drewna

W tym wpisie przedstawię Wam największą suszarnię zbudowaną w Metal-SK. Z uwagi na powyższe artykuł podzieliłem na dwie części, a mianowicie część prawną dotyczącą uzyskania pozwolenia na budowę oraz część drugą zawierającą charakterystykę zbudowanej przez nas komory. Zapraszamy do artykułu!

Suszarnia a pozwolenie na budowę.

Inwestując w suszarnię warto pochylić się nad ustawą Prawo Budowlane, gdyż duże obiekty wymagają wydania pozwolenia na budowę.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się czy rzeczona suszarnia jest obiektem budowlanym, budynkiem czy budowlą.  Każde z tych trzech pojęć dokładnie opisuje powyższa ustawa.

Z analizy art. 3 punktu 1, 2, 3 można wywnioskować, iż suszarnia winna być zakwalifikowana jako wolnostojąca instalacja przemysłowa lub urządzenie techniczne czyli w świetle prawa powinna być budowlą.

W dalszej kolejności należy przyjrzeć się art. 29 powyższej ustawy, który określa obiekty nie wymagające pozwolenia na budowę. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje w punkcie 1 litera e „Suszarnię kontenerową o powierzchni zabudowy do 21m2„. Gdy powierzchnia ta zostaje przekroczona wówczas komorę można spróbować zakwalifikować do innej grupy obiektów, jednakże powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35m2

W celu uzyskania dokładnych informacji należy udać się do właściwego dla miejsca zabudowy Urzędu Gminy lub Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Suszarnia do drewna – charakterystyka

Przygotowując się do realizacji największego do tej pory zamówienia musieliśmy rozwiązać kilka problemów, a mianowicie:

  1. zapewnić prawidłowy przedmuch powietrza, który będzie równomiernie osuszać wkład,
  2. dobrać odpowiedniej grubości materiał izolujący,
  3. dobrać odpowiedni piec grzewczy, który zapewni najlepszą jakość.

Komora została zakotwiczona do wcześniej przygotowanej posadzki betonowej. Obiekt posiada 16m długości, 8m szerokości oraz 2,5m wysokości. Dzięki temu jednorazowo można wysuszyć ok. 320m3 wkładu.

Po wykonaniu pierwszego etapu prac tj. budowy szkieletu przyszła pora na dobór materiału izolującego. Rozważając różne scenariusze podjęto decyzję o zastosowaniu 10cm izolacji, która zapewniała najlepszą jakość w stosunku do ceny. Docelowo komora miała być ogrzewana poprzez instalację CO w związku z tym rozważano montaż grzejników typu „faviera” jednakże w końcowym etapie zdecydowano o zastosowaniu czterech potężnych nagrzewnic wodnych. Wentylatory te mogły być sterowane za pomocą czujnika mikroklimatu, jednakże klient nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Następnym etapem prac było wykonanie stropu pozornego, który posłużył do ukierunkowania wdmuchiwanego przez nagrzewnice ciepłego powietrza. 

 

Ostatnim etapem było dobranie odpowiedniego pieca grzewczego niezbędnego do ogrzewania wody, które poprzez instalację CO było doprowadzone do nagrzewnic. Piec posiadał sterownik, który kontrolował proces spalania co ułatwiało użytkowanie. Na zakończenie warto podkreślić fakt, iż komora zużywa ok. 8kw prądu.

Chciałbym zaprosić wszystkich do działu galeria, gdzie znajdziecie Państwo zdjęcia oraz filmy z realizowanych projektów.